Fag

Herunder har vi forsøgt at stille e-læringsemnerne op efter fag. Visse emner kan sagtens høre til forskellige fag. Nogle punkter er hentet direkte fra studieordningen, andre er mediecenterets vurdering af, hvordan vi kan understøtte faget. Feedback er selvfølgelig velkomment.

Generelt

Alle fag kan nyde godt af følgende tjenester, som man kan få hjælp til i PMC:
 • Videooptagelse - herunder screencast, mobiloptagelse og lidt mere professionel optagelse.
 • Videoredigering
 • Lydoptagelse og redigering
 • Læremidler med UNI-Login og analyse heraf.

Dansk - indskoling og udskoling

Mediecenteret skal i høj grad understøtte følgende elementer i studieordningen for dansk.

  Elementer fra studieordningen

  • Mundtlig præsentation af et digitalt læremiddel. 
  • Et antal produkter i forskellige genrer, præsenteret digitalt efter aftale med underviseren. Individuel eller gruppe. Respons efter aftale med læreren. Bedømmes godkendt/ikke-godkendt. (Fx Hjemmeside?). Sprog og genrer.
  • Digital portfolio.
  • Digital multimodal egenproduktion.
  • Dansk udskoling
  • Mundtlig præsentation af digitalt læremiddel.
  • Et antal produkter i forskellige genrer præsenteret digitalt.
  • Digital portfolio.
  • Aflevering af 3 produkter, herunder mindst en digital multimodal egenproduktion og mindst en medieanalyse.
Det gør vi med disse sider:

Matematik

  Elementer fra studieordningen

  • It-assisteret algebra i forhold til grundskolen (og egenfærdighed?)
  • It-assisteret tilgang til modulets fokus på sprogets og dialogens betydning for læring.?
  • It-assisteret geometri i forhold til grundskolen (og egenfærdighed?)
  • It-assisteret databehandling
  • It’s mulighed for kreativitet og at skabe forskellige tilgange og motivation. Minecraft? Scratch?
  • It-assisteret databehandling og simulering
  • Analyse og vurdering af statistisk data
  • Simulering af stokastiske situationer og stikprøveanalyser.
  • Digitalt medieede evalueringsformer.
  • It-assisterede tilgange til understøttelse af elevers læring af stofområdet.
  • Digitale hjælpemidler og de studerendes og elevers hjælpemiddelkompetence.
Det gør vi med disse sider:

Lærerens grundfaglighed - pædagogik og lærerfaglighed

 • Deltagelseskrav til PMC’s online kurser
 • Repræsentationsformer, fx digitalt medierede
 • Blog
 • Digital logbog
 • Digitale produkter
Comments