Gamification‎ > ‎

Minecraft

OBS: PMC bør inddrages hvis man vil være sikker på at servere og logins fungerer til konkrete undervisningsgange. Kontakt evt. Morten direkte.

Minecraft er et meget populært spil blandt børn i folkeskolealderen. Det har skabt sin egen genre med et åbent univers hvor spillets oprindelige formål er røget meget i baggrunden til fordel for spillernes egne målsætninger om at skabe i dette univers der på mange måde kan beskrives som digitalt Lego.

Vejledning1: Installation og brugerprofil (licens)

- Vi har op til 15 licenser som man kan få ved henvendelse til Morten, Benjamin eller Jakob fra mediecenteret: moph@phmetropol.dk

Eksempel 1: Jerntæppet i historie på Coding Pirates server

OBS: For at tilgå serveren må du ikke være på det wi-fi der hedder PHMConnect - brug fx istedet Eduroam der også har andre fordele.

Modellering er noget der kan fremme forståelsen i mange fag. Minecraft tillader med relativt simple midler at bygge og opleve et univers i fællesskab.

Byg jerntæppet i efterkrigstiden, følg vejledningen i videoen og design selv din del af jerntæppet sammen med de andre.

Læringsmål for videoen:
 • Du kan logge på serveren koron.mine.nu i Minecraft version 1.9 (brugernavn fås separat). 
 • Du kan finde det område du skal bygge i
 • Du ved hvordan man bevæger sig og bygger med basale materiale
 • Du ved at man styrer på W, A, S, D og mus.
 • Du kan bruge kommandoen "/Gamemode 1" for at få "Creative" materialer (tryk på "T" for textmessage).
  • OBS: Hvis man ikke kan skifte gamemode (og man ER gået gennem porten i lobbyen), så skriv en chatbesked og bed om at blive "op'ed"
 • At I allerede i videoen kan se nogle historiefaglige fordele ved at den lærende selv udformer et historisk univers, blandt andet ved at Morten fejler totalt i at forstå at jerntæppet opstår efter krigen og jødeforfølgelsen.

YouTube Video

Timelapse af byggerier

Berlinmuren bygges på to historiehold

Det blev klart at en relativt stram didaktisk rammesætning og regler for brug af dynamit og /kill-kommandoen også er vigtig for lærerstuderende.

Jerntæppet


Med næste historiehold uden dynamit og hvor simulationerne begyndte at tage form.

YouTube Video


Studieproduktion

Elisabeth Wahl, Anders Christian Lindegaard og Christoffer Bek Tingleff har lavet et undervisningsforløb hvor eleverne skal modellere skyttegrave og indgå i et simuleret rollespil.
Suppleret til denne video udarbejdes et egentlig undervisningsforløb der gør rede for det didaktiske design.

Studieproduktion: Minecraft som lærermiddel


Didaktiseret spil om Øst og Vest-Berlin

Vejledning 2: Printcraft - Byg i Minecraft, print på 3D-print

Man kan bygge sine ting i Minecraft og få det ud som 3D-filer (STL). Disse filer kan remixes, modelleres eller blot printes som de er på en 3D-printer.

Læringsmål for videoen
 • Vælg den rigtige version af Minecraft (1.8) - ellers kan spillet ikke køre på Printcraft-serveren
 • I Minecraft multiplayer logges på serveren: eu1.printcraft.org (læs evt. mere på Printcraft.org)
 • Basale funktioner til "WorldEdit.pdf" så man kan kopiere, indsætte osv. i Minecraft.
 • Du kan tage ejerskab (claim) på et område, bygge på det og hente din bygning som STL-fil
 • Du ved hvordan du bruger STL-filen i programmet CURA så du kan printe i PMC med Ultimaker 2+

Printcraft-vejledning


Ps. Nogen stjal min færdigtprintede model fordi han skulle vise det i undervisningen (Jakob!?), så det endelige print kom ikke med i denne ovenstående video - en kunne ikke stables særlig godt, men lignede det jeg havde bygget. Det tog ca. 1 time at printe i halv størrelse (ca. 4 cm på i bredden).

Opgave 1: Kartoffeldyrkning på mars

Kom godt igang:
Videovejledning: Login, find brugernavne og server:

YouTube Video


Opgaven i Minecraft og narrativ rammesætning
Vi har erfaret at Mark Watney er alene overlevende på Mars, og vi vil forsøge at optimere hans chancer for at overleve ved at simulere hans landbrug på Jorden.

I Marskolonien i Minecraft skal du:
 • Basis: Bygge dit eget mikrolandbrug hvor du dyrker kartofler
 • Benspænd 1: 2 optimere forholdet mellem lys og vand for at effektivisere kartfoffeldyrkningen
 • Benspænd 2: Optimér ressoruceforbruget, prøv fx kartoffelarealet med én lyssensor, 2 lamper og 3 vand.
 • Benspænd 3: Byg om din mark så den kan understøtte liv på Mars.
 • Benspænd 4: Find faglige problemstillinger eller modelleringsarbejde som kan laves i forskellige fag.

YouTube Video


Forenklede fælles mål
Forløbet med dyrkning af kartofler på Mars kan være et tværfagligt forløb med fælles fortællinger i dansk, bæredygtig udvikling af ændringer i levevilkår og naturudnyttelse i geografi, modellering i alle naturfag og inden for biologi med miljøfaktorer i forskellige biotoper. I fysik/kemi: "Eleven kan eksperimentere med energiomsætning hvori elektricitet indgår"

Læringsmål for elever i folkeskolen:
 • Alle naturfag: Eleverne kan anvende Minecraft som simulationsmodel til at arbejde med menneskers overlevelse under ekstreme forhold og eksperimentere med bæredygtig udnyttelse af naturens.
 • Dansk: Eleverne kan leve sig ind i fortællingens præmisser og indgå i spillet på disse betingelser og være medskabere af fortællingen uden at "snyde" med fx gødning og komandoblokke.
 • Geografi: Eleverne kan forstå hvorledes mennesker er afhængige af naturen og at vores udnyttelse af ressourcer har betydning for vores levevilkår.
 • Biologi: Eleverne forstår at Mars som biotop er særdeles svær at arbejde med.
 • Fysik/kemi: Eleven kan eksperimentere med energiomsætning hvor redstone og andre komponenter fra Minecraft indgår, og sammenligne disse med elektroniske kredsløb
Læringsmål for studerende og undervisere på læreruddannelsen:
 • Du lærer at downloade installere Minecraft og tilgå Marsverdenen på server eller via lokal fil.
 • Du lærer at navigere i Minecraft, anvende blokke og lave simple elektroniske kredsløb med redstone.
 • Du forstår at Minecraft har potentiale som læremiddel i folkeskolen.

Vejledning 3: Mods i Minecraft (Java i 6. klasse)

Lasse har være så flink at lave nedenstående vejledning hvor man får et indblik i hvordan man modificerer selve koden til Minecraft så man kan ændre spillets egenskaber, regler og udseende.

Kagemod i Minecraft med Javascript i programmet EclipseOpgave: Musik med nodeblokke

Lav musik med nodeblokke og redstone. Lav fx en melodi der spiller når man trykker på en knap eller et instrument man kan være en eller flere til at spille på.
 • Pentatone skalaer kan bruges ved at justere nodeblokkene rigtigt.
 • Redstone kan bruges til at forbinde tonerne i sekvenser.
 • Repeaters kan bruges til at justere hastigheden OG forstærke signalet.
 • Se reference på noderne: http://minecraft.gamepedia.com/Note_Block

YouTube Video


Opgave: Landbrug

Lav et hyggeligt eller et effektivt landbrug.
Du kan sætte kunstigt lys op således at afgrøderne også vokser om natten.
Man kan høste afgrøderne ved at hælde vand over dem. Man kan evt. bruge dispensere til at udløse vandet og hoppers til at samle afgrøderne op.

YouTube Video


Opgave: Byg et hus

YouTube Video


Comments