Gamification‎ > ‎

Quiz

At lære med quizzer kan være sjovt, men der er mange parametre der er med til at bestemme om hvorvidt det opleves sjovt eller opfylder intenderede læringsmål. Der er rigtig mange der bruger quizzer uhensigtsmæssigt og får meget lille gevinst ud af et stort arbejde.

Find dine læringsmål

Overvej hvad du egentlig vil med quiz i forhold til undervisningens læringsmål
 • Quiz-genren lægger meget op til at evaluere hvor meget man kan huske, hvilket i så fald fokuserer på et bestemt læringssyn og kan opleves demotiverende.
 • Motivation er vigtigt for læring, her kan en god quiz noget.
 • Husk at arbejdet med udformningen af quizzer kan være lærerigt, overvej derfor hvem der skal udforme quizzerne.

Vælg teknologi

Den teknologi der vælges har indflydelse på hvilke typer quiz man kan lave og har dermed stor indflydelse på rammefaktorerne ligesom et undervisningslokale har det for meget andet undervisning (og muligvis også for arbejdet med quiz). Derfor har valget af teknologien indflydelse på øvrige parametre for undervisningen:
 • Mål: Skal læringsmålene justeres så de passer bedre til teknologien og arbejdsformen?
 • Indhold: Hvilket indhold egner sig til dette arbejde, skal indholdet begrænses eller udvides?
 • Læreprocessen: Hvordan forestiller du dig at eleverne/de studerende vil arbejde med dette, hvad vil de få ud af det?
 • Vurdering: Hvordan vil evaluering af elevernes læring blive foretaget? Hvilke typer viden måles godt med den metode, hvilke er svære at vurdere?
 • Læringsforudsætninger: Hvad skal der til for at eleverne oplever værktøjet som tilgængeligt?
Husk at den fysiske verden ofte hænger sammen med den virtuelle - programmet skal typisk fungere i en fysisk kontekst også, hvilket stiller krav til fx personlige enheder, internetforbindelse, interaktivt tavle osv. Og så kan man jo også bruge ælde teknologier som saks og papir.

To strategier til valget af teknologi

Der er i hvert fald to måder at finde den teknologi man finder passender at arbejde med. Man kan selvfølgelig gå lidt frem og tilbage mellem dine krav til systemet og hvad de forskellige systemer kan.
 • Find en teknologi, juster resten af de didaktiske parametre så de passer til denne teknologi.
 • Find nogle krav til værktøjet ud fra dine mål og foretrukken arbejdsform, og find det mest passende værktøj. Justér så igen efter valget er foretaget.
Hvis det er eleverne/de studerende der skal udarbejde quizzer kan man selvfølgelig give metodefrihed, fx gennem nogle anbefalede programmer.

Quiz-teknologier

Liste

Følgende er en liste til dem der selv vil udforske de forskellige muligheder.
 • Shakespeak (tilføjelse til Power Point-programmet) gratis til 15 brugere (vist nok), Undervisere kan få fuld licens)
 • qzzr.com
 • IntraPol har to quizmoduler
 • Google Analyse (fuld multiple choice-applikation med mange flere typer spørgsmål og mulighed for indlejring af video osv.)
  • Flobaruu et et tilføjelsesprogram der automatisk kan give "karakterer"
 • Socrative
 • Kahoot
 • Jeopardylabs - lav jeopardy med eller for klassen. Se nedenstående vejledningen og overvejelser i forhold til brugen af Jeopardylab:

Kahoot

- et synkront quizværktøj til mange deltagere.

Kahoot fungerer kun som et samtidigt (synkront) redskab hvor nogen har forberedt en quiz som nogle andre tager. Altså fx ved at klassen svarer på spørgsmål fra projektoren på tavlen med deres egne enheder (fx mobiltelefon eller computer).
Typisk vil én person (lærer eller elev) styre quizzen, mens alle deltagerne kan svare individuelt på spørgsmål og ser de samlede resultater løbende eller med mellemrum. Resultaterne fra alle deltagerne opsamles og der gives point.

JeopardyLabs

- et synkront quizværktøj til få deltagere.

JeopardyLabs lader dig lave en Jeopardyquiz. Her er der kun én der svarer (den der først markerer), og vinderen af spørgsmålet vælger kategori og point for næste spørgsmål.
Quizzen foregår synkront således at dem der konkurrerer sidder sammen på samme tid. Man skal minimum være to konkurrenter (grupper), og ikke for mange.
Spillet giver til slut den samlede score.

Google Analyse

- Et asynkront testværktøj

Google Analyse er et mere traditionelt spørgeskema eller testværktøj. Det fungerer asynkront, modsat de andre quizværktøjer, og man kan altså således have en quiz "kørende" mellem to undervisningsgange eller over en kortere periode på 45 minutter. Google Analyse giver også detaljerede oplysninger om hvem der svarer hvad, og man kan decideret teste hvis man angiver hvilke svar der er rigtige.

Læringsmål: Du lærer
 • at Google Analyse kan håndtere mange modus og spørgsmålstyper
 • hvordan man lavet tests (med rigtige svar)
 • hvordan du opretter video og billeder i spørgeskemaet
 • hvordan du opretter forskellige spørgsmålstyper

Google Analyse


Comments