Geogebra

Geogebra er dit nye penalhus. For nogle er det et kendt værktøj, og for andre er det som at skulle lære at bruge lineal, passer og vinkelmåler forfra. Geogebras betydning for matematikfaget et et godt eksempel på at teknologi, didaktik og faglighed hænger uløseligt sammen.


Et dynamisk geometriprogram

Geogebra kan mange ting inden for geometri, statistik og algebra. Men først og fremmest er det et geometriprogram, som i forhold til passer og papir har den fordel, at det er dynamisk. Det betyder, at du kan lave en konstruktion med punkter og linjer, der er afhængige af hinanden og så efterfølgende flytte på nogle af punkterne, mens den indbyrdes afhængighed bevares. Det at flytte på et punkt i en trekant kunne f.eks. svare til at lave den indskrevne cirkel for en masse forskellige trekanter - bare meget hurtigere. På denne måde kan eleverne gennem programmet få en fornemmelse af geometriske sammenhænge.

Grunden til, at du skal lære netop Geogebra at kende er, at det er udbredt på skolerne, gratis, tilgængeligt på mange platforme og Open Source. Disse ting gør det muligt at anvende programmet i matematikundervisningen. Men i visse undervisningssituationer har fysiske artefakter som passer og lineal naturligvis stadig en berettigelse.


Hvad er CAS?

Geogebra er et CAS-program og CAS er en forkortelse for Computer Algebra System. I bred forstand så går det ud på, at du kan bruge computeren til at beregne ting, som du før ville skulle bruge flere matematiske træk på. Computeren bruger et system til at forstå det, som du indtaster, og så finder den en løsning ud fra nogle givne regler. Geogebra har en decideret CAS-del, der svarer til en avanceret lommeregner, men "indtastningerne", der indgår i beregnerne kan også komme af geometriske konstruktioner i programmet. Det er således ikke kun arbejde med ren algebra, der kan betegnes som CAS.


Geogebras brugergrænseflade

Læringsmål:
 • Forstå GeoGebras opbygning/opsætning
  • At kunne finde og redigere Akser og Gitter
 • At kunne navigere i programmets menubjælke
  • at kunne vælge værktøjer
  • at kunne finde ydeligere værktøjer via dropdown-trekanterne i menubjælken
  • at kunne få en beskrivelse af de forskellige værktøjer i GeoGebra
 • At kunne tænde og slukke ting i AlgebravinduetNaviger på tegneblokken

Læringsmål:

 • At kende værktøjerne "Flyt tegnefladen", "Forstør" og "Formindsk".
 • At vide, hvordan disse tre værktøjers funktionaliteter kan benyttes uanset hvilket af samtlige værktøjer, der er valgt.
 • At kende til genvejene for "Fortryd" og "Gentag".


Inputfeltet og det dynamiske element

Læringsmål:
 • at kunne anvende Inputfeltet til konstruktion af variable.
 • at kunne konstruere et linjestykke med en længde givet af en variabel.
 • at kunne anvende skyder til dynamisk konstruktion med inddragelse af variabler.

EKSTRA INFO: Man kan oprette punkter via inputfeltet ved at skrive koordinaterne, f.eks (2,5) og trykke enter.Regneark & Regressionanalyse
Læringsmål:
 • at kunne bruge GeoGebras regneark til behandling af data
 • at kunne bruge data fra regnearket til at konstruere tegninger eller figurer
 • at kunne bruge regressionsanalyseværktøjet til vurdering af data
Lær i øvrigt mere om Regneark.


Eksterne links

Med ovenstående vejledninger er du kommet godt i gang med Geogebra. Du er nået langt, når du har styr på brugen af variabler og værktøjet "Skyder" og du bør have forståelse nok af programmet til at kunne overveje dets didaktiske muligheder.

Men programmet kan utroligt mange specifikke ting. Til dine videre undersøgelser kan du bruge følgende to gode ressourceportaler:

Comments