iPad

Nogle mener at artefaktet, fx iPaden, ikke er vigtigt for læringen. I PMC er vi mere konkrete og mener i den grad at udstyret er vigtigt for det didaktiske design man som lærer vælger at stille op.
Hele skoler har valgt at købe iPads, hvilket man på mange punkter kan kritisere, men også samtidig forholde sig til. iPaden har sine udfordringer, men også sine muligheder - denne side er et forsøg på at gøre disse muligheder tilgængelige.

Liste med anbefalede apps (i første omgang blot en brainstorm, senere med lidt bedre forklaringer)
  • Pixel Press Floors: Draw Your Own Video Game
  • Bloxels: Build Your Own Video Game
  • Tickle (fra Tickle Labs) – coding ; drones, robots og star wars m.m.
  • Book Creator - Gammel kending, men med nye funktioner til fx deling som PMC finder centrale for anvendelsen. 
  • Tellagami – Lav en avatar i dit dokument til fx flipped classroom eller sprogundervisning

Hvordan får jeg Google Drev og iMovie på iPad til at arbejde sammen?

    Man kan godt forbinde iMovie og Google Drev med et princip, som de fleste apps udviklet af Apple følger. Det gøres fra iMovie. 

        1. Åbn iMovie og gå ind i "Projekter" og opret en film. 
        2. I højre hjørne er der en menu, hvor de forskellige videoemedier findes. Vælg "iCloud Drive". 
        3. Vælg "Lokaliteter". Som default er det kun "iCloud Drive", du kan vælge, men ved at trykke på "Flere" kan du tilvælge diverse apps. Det kan være dropbox, SkoleTube osv., men også Google Drive. Slå den til og gå tilbage til "Lokaliteter". 
        4. Nu kan du vælge Google Drive. Log ind med din google-konto og hent de filer, du har liggende i Google Drive. 

Comments