Kodning

Tilmeld dig Coding Pirates: Hvis du gerne vil være med i et større fællesskab om programmering i børnehøjde, så tilmeld dig maillisten for den lokale Coding Pirates-afdeling her på læreruddannelsen.

Filmkompagniets videoer

http://www.filmkompagniet.dk/#/kodning-for-alle/

På ovenstående link kan I finde nedenstående video og mange andre der er rigtig gode for en lærer at starte på.


Mange måder at lave kode i børnehøjde

Fx Googles "Project Blocks": http://www.dr.dk/nyheder/viden/tech/google-vil-laere-boern-kode-med-klodser

Project Blocks


Eksempel på kodning

Ellie er en bog der kombinerer mikro controller, dioder, kreativ og narrativ sans. PMC kan hjælpe med mikrocontroller og dioder, den kreative og narrative sans er der nok andre der er bedre til.

YouTube Video


Coding Pirates har mange projekter igang på SOL

Coding Pirates er en uafhængig organisation, der ønsker at udbrede kendskabet til kodning i børnehøjde. Der er meget snak i medierne omkring kodning, maker-kultur og teknologiforståelse i folkeskolen. Hvis du gerne vil være på forkant med de kompetencer, det kommer til at kræve af folkeskolelærere i fremtiden, så har du muligheden for at komme det i sjove og hyggeligt rammer her. Læreruddannelsen er indgået i et tæt samarbejde med Coding Pirates, og vi håber, du har lyst til at være en del af det. 

I øjeblikket er vi igang med et kort forløb på Frederiksberg Friskole med blandede 4. og 5. klasser, som forhåbentlig fortsætter efter vinterferien; et forløb af lektionsstudier på Ny Hollænderskolen med en 7. klasse og alle ASTE årgangene; og vi har en række skoler, som er meget interesserede i at stikke elever til rådighed. 

Datoer for kommende event:

Torsdag d. 9/2 kl 14.15-16.30 Coding Pirates hold på Frederiksberg Friskole
Mandag d. 13/2 kl 15.00-17.00 Planlægningsmøde for næste forløb med Frederiksberg Friskole
Tirsdag d. 21/2 kl 14.00-16.00 Workshop her på SOL i kodnings- og maker kompetencer. (tilmelding her www.hvemkommer.dk/asteworkshop)

tilmeld dig som frivillig hos Morten (moph@phmetropol.dk/72487219), Jakob (jahe@phmetropol) eller Nicoline (1nls@phmetropol.dk) eller tal med os i mediecenteret.

Kom godt i gang med designprincipper

Kodning er bare et værktøj der udvider vores handlemuligheder. Men vi skal bruge værktøjet til noget, derfor er designprincippet helt centrale.

Spildynamikker

En didaktiske rammesætning for at arbejde med kode kunne fx være spildynamikker (eller gamification), hvor man altså forventer at eleverne laver spil med de elementer spil indeholder (fx point, liv, progression, interaktion, visualisering, lyd osv.).

Fx kan en progression være følgende:
  • Brug piletasterne til at flytte hovedpersonen.
  • Opret et mål for hovedpersonen - fx en ost for en mus, eller en mønt for Mario.
  • Giv point når målet rammes og flyt eller fjern målet.
  • ...
Men vi skal også overveje nøje hvordan elevernes egen fantasi og kreative evner bliver udfoldet. Fx kan de selv definere regler via pseudokode.

Pseudokode

Pseudokode er når formulerer præcise regler for hvordan noget skal være med egne ord. Fx: "Nå musen rører osten skal osten forsvinde og spilleren skal have et point". Hensigten med pseudokode er ikke at lade sig begrænse af ens kodefærdigheder, men gå i dialog med samarbejdspartnere om hvordan spillet skal laves. Efterfølgende bliver det nemmere blot at koncentrere sig om at få den præcise kodestump til at fungere og få hjælp af andre.