Kodning‎ > ‎Scratch‎ > ‎

Lav dit eget racerbilspil i Scratch

Lav dit helt eget racerspil i Scratch

Didaktisk metaperspektiv
Følgende opgave er afprøvet af PMC og Coding Pirates  eksemplarisk for en opgave PMC og Coding Pirates allerede har prøvet at give til børn i skolealderen.
Med racerbilspillet vælger vi at bruge en andens undervisningsmateriale som en meget stilladserende og handleanvisende vejledning til at skabe en rygrad i et fungerende produkt. Eleverne bliver her ført igennem nogle eksemplariske dele af Scratch. Med benspændene til opgaven lægger vi op til en mere kreativ udfoldelse til deres produkt. Nogle af disse benspænd lægger op til improvisation med viden der etableres i vejledningen, mens andre dele lægger op til at eleven selvstændigt eksperimenterer eller søger informationer på nettet. Afhængig af lærerens evner i Scratch kan der i højere eller mindre grad lægges op til at eleverne hjælper hinanden eller bruger ressourcer fra nettet der kan være udvalgte.

Mål med opgaven
  • Du forstår hvad sprites/objekter er og kollisionskontrol
  • Du forstår at koble brugerinput til respons i programmet (ved at styre med piletasterne)
  • Du forstår hvordan enkeltdele kan spille sammen til en fungerende helhed
  • Du finder ud af at Scratch er et simpel og let-tilgængeligt programmeringssprog der kan anvendes af børn.

Lav en brugerprofil på scratch.mit.edu ELLER hent og installer Scratch

Opbyg racerbilspillet

  • Følg vejledningen i videoen herunder og lav et fungerende racerspil. Det kan være en god idé blot at reproducere og lave opgaven hurtigt, så du relativt hurtigt får fungerende spil. Derfra kan du udvikle videre i en kreativ proces jævnfør benspænd til racerspillet.

Racerbilspil i Scratch

Se ovenstående video mens du arbejder i Scratch.

Opgave 2a: Benspænd til reacerbilspillet

Når du er færdig med racerspillet, så udvid fx spillet med følgende:
  • Sørg for at man kan spille to spillere (med pile til den ene og "WASD" til den anden)
  • Sæt lyd på
  • Giv point med variabler (Se evt. vejledning med variabler i Scratch)
  • Skift kostumer så bilen kan crashe eller booste.
  • Osv.

Vejledning: Variabler i Scratch

Variabler i Scratch

Comments