Multimodalitet

Programmer til at arbejde med multimodalitet

Hermed et forsøg på at skitsere hvad, hvordan og med hvilke værktøjer man kan arbejde multimodalt på læreruddannelsen og i folkeskolen.

YouTube Video
Deltagelseskrav for produktion af mutlimodale tekster

Modulernes deltagelsekrav er ofte sat til et antal sider for studieprodukter. Det er et meget intetsigende kvantitativ måleparameter for multimodale produktioner da kravet jo går ud over tekst.
Vi har følgende erfaringer fra Ebbe Kromanns undervisning (studieeksperiment, 2016):

"Der skal mere fokus på formkrav og vurderingskriterier, da denne ikke-skriftlige form er uvant for de fleste undervisere og studerende.
 • Formkrav og vurderingskriterier skal tydeliggøres til en start.
 • De studerendes engagement og motivation øges gennem arbejdet med multimodale produkter
 • Transformationen fra en form til en anden - aftvang de studerende refleksion."
Lars Arndal løser udfordringen i sin undervisning via følgende krav i der øvrigt suppleres med to oplæg på holdet med udgangspunkt i produktet:
"Omfanget varierer afhængigt af, hvilke medier i bruger, og hvor meget de forskellige dele fylder. En tommelfingerregel kunne være, at det den, hvis det er lyd/billede-produktioner skal vare ca 4-6 minutter, hvis det er en tekstbaseret produktion (hjemmeside, blog, wiki) skal rumme ca 10 – 12 fuldt udviklede sider.  
Der er frit valg mht. om I genremæssigt vil lægge jer tæt på (eller være ren?) fakta eller fiktion, eller hvordan I vil mixe genrerne. 
Der er dog en række dogmeregler:
 1. I produktionen skal der indgå minimum 3 modaliteter.
 2. Der skal minimum indgå ét element, som I har hentet udenfor instituttets fire fysiske vægge.
 3. Der skal minimum indgå ét valgfrit kunstværk 
 4. Materialet skal (selvfølgelig) være redigeret"
Ebbe Kromann erfarede i øvrigt i sit eksperiment med multimodale studieproduktioner at de studerende ikke som håbet brugte mere tid på studiet som følge heraf, men til gengæld oplevede "... en lang række læringsmæssige gevinster, som øget motivation, kvalitativ intensitet og fordybelse, transformationen, lærerigt og relevant for deres studie og videre arbejde i folkeskolen.". Han citere desuden en lærerstuderende: “ Selv om vi har brugt mindre tid end vi ville gøre med en 7-siders skriftlig opgave, sidder ”stoffet” på en måde bedre fast, fordi der er flere elementer, som skal indtænkes i det multimodale produkt. Kvaliteten er ikke blevet dårligere af, at vi har haft brugt mindre tid tværtimod, mener vi selv.”

Definition af multimodalitet

Man kan udtrykke noget, man gerne vil fortælle på flere forskellige måder, fx gennem verbalsprog (tale, skriftsprog), nonverbalt sprog (fx gestik), billeder, lyd, grafiske fremstillinger, tabeller, noder osv. Lige nu forklarer jeg fx noget v.h.a. skriftsprog. Om lidt kan du se en film, hvor indholdet i filmen bliver forklaret med lyd, billeder og tekst. De forskellige måder at udtrykke sig på, kalder man for forskellige modaliteter.

Mange tekster er sammensat af flere modaliteter. Multimodalitet betyder, at mediet benytter flere modaliteter. Fx benytter en billedroman tekst og billede. Billedromanen er derfor multimodal.

Det kræver noget forskelligt af læseren at forstå et billede og forstå en tekst. Billedet forklarer indhold på en anden måde end teksten, men sammen udgør de et betydningspotentiale, som er større end hver enkelt modalitet for sig. Det stiller særlige krav til fortolkningen af multimodale tekster.

Man skal huske på, at læseren af en bog eller hjemmeside vil opfatte de tilstedeværende medier som ét samlet udtryk, og disse modaliteter bør have et samspil der på en gang har en vis redundans (gentagelse) og sammenhæng og samtidig giver noget mere og andet, der udvider oplevelsen eller forståelsen. De forskellige modaliteters styrke skal udnyttes (se affordans).

Filmen herunder forklarer (på engelsk), hvad en multimodal tekst er ("tekst" bruges med det brede tekstbegreb, hvor en video fx altså også er en tekst):

Multimodale tekster (på engelsk)


Affordans - modalitetens forcer
Affordans er en slags "cost benefit" af at bruge en given modalitet. Levende billeder vil virke væsentlig bedre til at beskriver overfor et rumvæsen hvordan man cykler, og således har videoen en høj affordans til netop denne målsætning. Tekster i punkterformer kan være gode til at understrege og anskueliggøre kategorier, mens lyd og noder har høj affordans til at diskutere musik. Man kan tale om en "funktionel specialisering" (Michael Jensen).

Modus og modalitet

Videomediet er et meget alsidigt medie der kan mange ting fordi det skabes i et samspil mellem modaliteter - mediet er altså multimodalt. Det kan anvende stillbilleder, levende billeder, musik, lyd osv.
Det vigtigt at man er klar over samspillet mellem modaliteterne, således at de støtter hinanden - fx kan musebevægelserne støtte forklaringen af en model, mens de også sagtens kan forvirre hvis de bruges forkert.
Teoretisk skelner man mellem modus og modalitet:

Modus er medietypen, det kan fx være:
 • Tekst
 • Billeder
  • Foto
  • Tegninger
  • ...
 • Lyd
  • Musik
  • Tale
  • ...
 • Video
Modalitet er vores tolkning af mediet. Modalitet kan også kaldes repræsentationsformer. Det kan fx være:
 • Grafer, profilbilleder, tegninger, diagrammer (billeder)
 • Musik, tale, knitren fra en bunsenbrænder (der alle er lyde)
 • Billedfortælling, forsøgsdemonstration, bukkespring (der alle er videoer)
Multimodalitet
Hjemmesider og videoer er ofte "multimodale", fordi der er indlejret flere modaliteter - fx en video med en termometer i et glas vand og en graf der illustrerer det, eller en hjemmeside med tekst, lister og videoer.

I it-didaktikken handler det om at forstå, hvordan man udnytter de forskellige modaliteters forcer til at komme ud med det budskab, man vil. Det kan være for at skabe effektiv og motiverende kommunikation, eller for at ramme en bestemt genre.
Noget indhold er desuden vanskeligt at udtrykke med blot ét medie - fx kan man forestille sig, at en skriftlig beskrivelse af et baggerslag i volleyball fungerer godt sammen med en video med billede og lyd? Omvendt vil en video, der skal fungere som huskeliste næppe være en succes.

Repræsentationsformer

Repræsentationsformer er et begreb der hænger sammen med modus og modalitet, men som kan begrebsforvirre lidt afhængig af hvilken litteratur du læser.

Kilder, referencer eller litteratur

Comments