Om

Dette er Institut for Skole og Lærings sider med E-læringsmoduler. Det er små afgrænsede forløb, der har til hensigt at klæde de studerende på, inden de kommer til undervisningen. Forløbene kan også fungere som støtte i de arbejdsprocesser, der sker på studiet.

Siderne er under udarbejdelse: Se eventuelt planen for videre udvikling - kommentér også gerne.
Sammen står vi bedre: Vi modtager med glæde feedback, og indtil videre kan I bare skrive til moph@phmetropol.dk (eller direkte i planlægningsdokumentet. Senere kommer der også en formular.)

Principper for e-læringssiderne

  • PMC understøtter den faglige undervisning med disse sider, der skal klæde de studerende på teknologisk og it-didaktisk til at møde undervisningen med gode forudsætninger.
  • PMC forventer, at underviserne stiller krav til at de studerende bruger selvstudietiden på at dygtiggøre sig (kategori 2 i studieaktivitetsmodellen) - blandt andet via de ressourcer som PMC stiller til rådighed på siderne og i mediecenteret.
  • PMC findes både live i mediecenteret og online på disse sider og kan benyttes, så vi gavner den enkelte og undervisningen bedst.
  • Niveauet er for alle, teknologierne tænkes ind i professionen og feedback er meget velkommen.

Vejledning til redaktører

Der er stor forskel på, hvordan lige præcis dit emne formidles bedst, men overvej om nedenstående metode kan passe til dit emne.

Brainstorm

Form dit e-læringsforløb på et konceptuelt plan og strukturér det.
  • Opstil de læringsmål, du mener de studerende skal tilegne sig under dit emne.
  • Opstil læringsmålene progressivt fra simpel teknologisk, til avanceret teknologisk og med mere fokus på (fag)didaktisk således, at det foregående er en slags forudsætning til det næste. Den første del skal være noget alle kan lære og simpelt at gå til og må i højere grad fokusere på teknikken. De senere elementer i progressionen kan fokusere mere teknologiens yderligere muligheder eller fagdidaktik og fagbegreber der sættes i spil i folkeskolesammenhænge.
  • Inddel læringsmålene i grupper der kan behandles sammen.

Skab i dialog

Efter brainstormen er blevet struktureret, er det en god idé at vende indhold og form med en fagfælle, dernæst at se om andre allerede har lavet noget, som du kan bruge.
  • Undersøg om andre allerede har lavet lignende vejledninger - enten kan vi bruge dem direkte via links/indlejring ellers kan du lade dig inspirere. Bemærk at Skoletube, Metropol og mange andre allerede har lavet nogle gode vejledninger - men de kan være på et andet sprog, til en anden målgruppe eller blot for dårlige.
  • God brug af multimodalitet kræver at du overvejer, hvordan tekst, billede, lyd og video bedst understøtter det, man skal lære. Video har nogle store forcer, men kan fx ikke skimmes. Tanken er at læringsmålene meget tydeligt viser, hvad fx en given video handler om. Dermed vil det være nemt (og legitimt) for nogle studerende at skippe fx de to første videoer/læringsmål, fordi de kan dem i forvejen.
  • Opgaver/spørgeskemaet tænker skal tænkes ind på et tidspunkt, således at det 1) sikres at de studerende får arbejdet med videns-færdighedsmålene, 2) de studerende egenevaluerer den intenderede læring og måske en synliggørelse hvem og hvor mange der bruger systemerne.
Comments