Regneark

Denne side har til hensigt at klæde alle matematikstuderende på til at møde undervisningen med de rette forudsætninger inden for regneark. Denne side er stille til rådighed af instituttet, og det er dit ansvar som studerende at have de færdigheder og kompetencer, som læringsmålene for disse sider stiller op, inden du møder til den konkrete undervisningsgang.

Info til læseren: Der er blevet efterspurgt vejledning til celle-reference mellem ark og dokumenter - både i Google Docs og Excel. Det kommer.

 • Eksempel på reference mellem dokumenter='C:\Users\erpe\Desktop\[test2.xlsx]Ark1'!$B$1

Spørgsmål vedrørende disse sider rettes til Morten Philipps: moph@phmetropol.dk

Programmer

I filmene på denne side veksles mellem følgende regnearksprogrammer:

 • Microsoft Excel, og Office 365 (gratis for studerende på Metropol)
 • Google Sheet (gratis, online)
 • Libreoffice Regneark (gratis)
Følgende emner er tænkt i progressiv rækkefølge, og færdighederne i læringsmålene skal ses som minimumskrav til at deltage i matematikundervisningen. I matematik forventes der at man har styr på redskaberne så man kan arbejde didaktisk med dem.


Introduktion til regneark

Læringsmål:
 • Forstå Excels opbygning
 • Forstå begreberne kolonner, rækker og celler
 • Forstå Excels grundlæggende opbygning
 • At forstå at en fil er et projekt med flere regneark
 • At du kan udfylde celler og navigere rundt i Excel

Introduktion til regnearkSimpel funktion =SUM()

Læringsmål:
 • At du kan anvende funktionen =SUM()
 • At du forstår hvordan man kan benytte funktioner i regneark

Regneark: =SUM
Funktioner med flere argumenter

Læringsmål
 • Du bliver mere fortrolig med funktioner
 • Du bliver introduceret til Google Regneark
 • Du forstår at der skal semikolon mellem argumenterne i en funktion
 • Du kan selv anvende funktioner med flere argumenter

Flere argumenter i funktioner


Man kan også lave funktioner inde i funktionerne.


Renters rente

Læringsmål
 • At du kan anvende $ til at fiksere den celle du refererer til
 • At du bliver bedre end mig til at bruge celleformatering i henholdsvis procent, normal og valuta. 

Renters renteVisualisering af data

Læringsmål
 • At du kan visualisere data i regneark
 • At du bliver bedre end Morten til at visualisere i Google Regneark

Visualisering i Excel
Eksterne links

 • exinfm.com - 100 eksempler på data i regneark, som man kan lege med


Comments