Videoproduktion

Ressourcer

Genrer

Herunder vil der med tiden blive listet oplagte genrer til brug i folkeskolen.

  • Vines - korte, komprimerede og humoristiske videoer hvor indholdet er vigtigere end lys- og lydkvalitet.
  • Billedfortælling - stillbilleder sættes i en rækkefølge og der fortælles henover med voice over. Ken Burns-effekt og musik.

Benspænd

Videoproduktion er kompleks, der arbejds med forskelligt udstyr, overførsel af data, programmer, billeder, musik, real-lyd, voice over, narrativer og meget mere. For at gøre videoproduktion overkommeligt er benspænd for opgaven et godt redskab. Benspænd kan fx være.
  • Tag 10 billeder, sæt billederne ind i videoredigering, 
  • Produktionen skal tages i én optagelse.
  • Optagelse og redigering skal ske på iPad

Redigeringsprogrammer

Der findes mange programmer til videoredigering. Her har vi valgt at fokusere på nogle udvalgte der dækker de tilgængelige på

Dine første videoredigeringer tager tid...

Heldigvis tager videoredigering kun forholdsmæssigt lang tid de første gange, man redigerer en video. De første par gange vil ens tidsforbrug fx kunne se sådan ud som figuren herunder. Hvor den sparsomme tid brugt på video- og lydoptagelse kan være en god ide i de første videoer, hvor formålet er at lære programmet at kende, er tidsforbruget på efterbehandling og publicering ikke nødvendig. At gemme en film kan være en meget tidskrævende proces for computeren, men at det tager tid for computeren betyder ikke, at man behøver at vente foran computeren indtil uploaded er færdigt. 


Når man har lært at redigere en video, vil ens tidsforbrug ændre sig. Nu er formålet ikke længere at lære videoredigeringsprogrammet at kende, men derimod at opnå et bestemt resultat. Man skal nu overveje alle filmproduktionens faser:

  • Storyboard
  • Video- og lydoptagelse
  • Videoredigering
  • Efterbehandling og publicering af færdig film (= drikke kaffe eller se serier, mens computeren arbejder!)


Samlet set vil man kunne forvente, at den tid, man bruger på at producere en film, bliver kortere. Så fortvivl ikke, hvis dine første redigeringer tager lang tid - det bliver hurtigt lettere!